Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:    21.02.2024.     10:00
Zapisnik:


Broj: 01-GV-04-268/24

Datum, 13.02.2024. godine

Na osnovu člana 35. stav (1) tačka b) Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva (,,Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 28/09, 11/20 i 19/20), sazivam

36. SJEDNICU

GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

  1. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva održat će se u srijedu 21.02.2024. godine u 10.00 sati, u Vijećnici.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

  Zapisnik-o-radu-35.-sjednice-Gradskog-vijeca-Grada-Sarajeva-odrzane-24.01.2024.-godine.pdf

Informativni materijal:

  Program-rada-Pravobranilastva-Grada-Sarajevo-za-2024.-godinu.pdf


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite na telefon 033 216-659 ili 033 217-548.


Predsjedavajući Gradskog vijeća, Jasmin Ademović, s.r.