Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:    02.06.2021.     10:00
Zapisnik:


Broj: 01-GV-04-508/21

Datum: 24.05.2021. godine

Na osnovu člana 35. stav 1.b. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva (,,Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 28/09, 11/20 i 19/20), sazivam

 

DRUGU SJEDNICU

GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA 

Druga sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva održat će se u srijedu 02.06.2021. godine u 10:00 sati, u Vijećnici.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

  Zapisnik-o-radu-Prve-sjednice-Gradskog-vijeća-Grada-Sarajeva-održane-26.05.2021.-godine-2.pdf

Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite na telefon 033 216-659 ili 033 217-548.


Predsjedavajući Gradskog vijeća, Jasmin Ademović, s.r.