Vrsta sjednice: Nastavak
Datum i vrijeme održavanja:    26.03.2021.     10:00
Zapisnik:


Broj: 01-GV-04-243-1/21

Datum: 25.03.2021. godine

Na osnovu člana 6. stav 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva (,,Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 28/09, 11/20 i 19/20), Predsjedavajući Gradskog vijeća saziva

 

NASTAVAK KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE

GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

 

Nastavak Konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Sarajeva održat će se u petak, 26.03.2021. godine u 10.00 sati, u Vijećnici.

Nastavak će se odvijati po dnevnom redu Konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća, usvojenom dana 24.03.2021. godine.

Napomena: Sjednica je sazvana u skladu sa  zahtjevom 16 gradskih vijećnika. Zahtjev u prilogu.

Informativni materijal:

  Zahtjev-za-sazivanje-nastavka-Konstituirajuće-sjednice-Gradskog-vijeća.pdf


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite na telefon 033 216-659 ili 033 217-548.


Predsjedavajući Gradskog vijeća, Dr. Igor Gavrić, s.r.