Vrsta sjednice: Hitna
Datum i vrijeme održavanja:    11.03.2020.     00:00
Zapisnik:


Broj: 01-GV-04-296/20

Datum: 04.03.2020. godine

Na osnovu člana 70. stav 6. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 28/09), sazivam

 

SJEDNICU

GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA 

Sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva održat će se u srijedu 11.03.2020. godine nakon završetka 37. sjednice Gradskog vijeća, u Vijećnici.

Napomena: Dnevni red će biti predložen na samoj sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva.


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite na telefon 033 216-659 ili 033 217-548.


Predsjedavajući Gradskog vijeća, dr. Igor Gavrić, s.r.