Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:    08.03.2023.     10:00
Zapisnik:


Broj: 01-GV-04-308/23

Datum, 21.02.2023. godine

Na osnovu člana 35. stav 1.b. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva (,,Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 28/09, 11/20 i 19/20), sazivam

25. SJEDNICU

GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

  1. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva će se održati u Ovalnoj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3/1, u srijedu 08.03.2023. godine u 10.00 sati.

Napomena: Gradsko vijeće Grada Sarajeva će u skladu sa članom 91. stav 4. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva i članom 17. stav 4. Odluke o uslovima i načinu dodjele „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ odlučivati na zatvorenoj sjednici, odnosno sa iste će biti isključena javnost.


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite na telefon 033 216-659 ili 033 217-548.


Predsjedavajući Gradskog vijeća, Jasmin Ademović, s.r.