Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  25.03.2019.13:00
Zapisnik:


Broj: 01-GV-02-395/19
Datum, 22.03.2019. godine

U vezi sa Odlukom Gradskog vijeća o formiranju Organizacionog odbora za pripremu i realizaciju Programa obilježavanja Dana Grada Sarajeva u 2019. godini, („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 54/18), sazivam

TREĆU SJEDNICU ORGANIZACIONOG ODBORA
ZA PRIPREMU I REALIZACIJU PROGRAMA OBILJEŽAVANJA
DANA GRADA SARAJEVA u 2019. GODINI

 

Sjednica Organizacionog odbora će se održati u Maloj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3/1, u ponedjeljak 25.03.2019. godine u 13.00 sati.

 

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2019/03/Zapisnik-o-radu-Druge-sjednice-Organizacionog-odbora-za-pripremu-i-realizaciju-Programa-obilježavanja-Dana-Grada-Sarajeva-u-201.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Dr. Igor Gavrić

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Uz poziv za sjednicu, uz tačku 1. prijedloga dnevnog reda, dostavljaju se usvojeni zaključci sa Druge sjednice Organizacionog odbora. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je sa Predsjedavajućim Gradskog vijeća.