Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  13.02.2024.15:00
Zapisnik:


Broj: 01-GV-04-258/24

Sarajevo, 08.02.2024. godine

 

Na osnovu člana 41. stav 7. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva («Službene novine Kantona Sarajevo», broj 28/09), sazivam

 

 

TREĆU  SJEDNICU ODBORA ZA DODJELU

„ŠESTOAPRILSKE NAGRADE GRADA SARAJEVA“

U 2024. GODINI

 

Sjednica Odbora za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ će se održati u Ovalnoj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3, u utorak  13.02.2024. godine u 15.00 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2024/02/Zapisnik-o-radu-Druge-sjednice-Odbora-za-dodjelu-Sestoaprilske-nagrade-Grada-Sarajeva-u-2024.-godini.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:

Informativni materijal:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2024/02/Informativni-materijal-za-Trecu-sjednicu-Odbora.pdf


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Adi Škaljić

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Uz poziv za sjednicu dostavlja se i informativni material. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je na Drugoj sjednici Odbora.