Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  06.02.2019.12:00
Zapisnik:


Broj: 04-GV-05-157/19
Datum: 04.02.2019. godine

Na osnovu člana 41. stav 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 28/09), sazivam

TREĆU SJEDNICU ODBORA ZA DODJELU
„ŠESTOAPRILSKE NAGRADE GRADA SARAJEVA“
U 2019. GODINI

Sjednica Odbora za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ u 2019. godini će se održati u Maloj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, Ulica H. Kreševljakovića broj 3/I, u srijedu 06.02.2019. godine u 12.00 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

http://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2019/02/Zapisnik-sa-Druge-sjednice-Odbora-za-dodjelu-Šestoaprilske-nagrade-.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Prof. dr. Velija Katica

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Uz poziv se dostavlja materijal pod tačkom 2. predloženog dnevnog reda, a materijal pod tačkom 3. predloženog dnevnog reda će biti uručen na samoj sjednici Odbora. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je na prošloj sjednici Odbora.