Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  16.10.2017.15:30
Zapisnik:


Broj: 01-05-1592/17

Datum: 13.10.2017. godine

 

Na osnovu člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva («Službene novine Kantona Sarajevo», broj 28/09), sazivam

SJEDNICU KOMISIJE ZA JEDNAKOPRAVNOST SPOLOVA

 GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

Sjednica Komisije za jednakopravnost spolova će se održati u Maloj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3, u ponedjeljak 16.10.2017. godine u 15.30 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2017/10/Zapisnik-o-radu-sa-sjednice-Komisije-za-jednakopravnost-spolova-21.9.2017.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Vedran Dodik, zamjenik Predsjedavajućeg Komisije

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Uz poziv za sjednicu dostavlja se Zapisnik s prethodne sjednice i materijali pod tačkama od 1. do 5. predloženog dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je sa zamjenikom Predsjedavajućeg Komisije.