Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  18.07.2017.12:30
Zapisnik:


Broj: 01-05-1186/17
Datum: 07.07.2017. godine

Na osnovu člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva («Službene novine Kantona Sarajevo», broj 28/09), sazivam

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

http://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2017/07/6.0.-Odbor-za-lokalni-biznis-i-turizam.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Edina Gabela

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

wsefwfwefw