Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  14.10.2021.14:00
Zapisnik:


Broj: 04-GV-04-1218/21

Sarajevo, 11.10.2021. godine

Na osnovu člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 28/09, 11/20 i 19/20), sazivam

 

ŠESTU SJEDNICU ODBORA ZA JAVNE SLUŽBE, INFRASTRUKTURU I JAVNI SAOBRAĆAJ GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

 

Sjednica Odbora će se održati u Ovalnoj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3, u četvrtak 14.10.2021. godine u 14.00 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2021/10/Zapisnik-o-radu-Pete-sjednice-Odbora-za-javne-sluzbe-infrastrukturu-i-javni-saobracaj.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Ratko Orozović


Napomena:

Uz poziv za sjednicu dostavljaju se materijali pod tačkama od 1. do 5. predloženog dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je sa predsjedavajućim Odbora.