Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  25.02.2022.14:00
Zapisnik:


Broj: 04-GV-04-342/22

Sarajevo, 24.02.2022. godine

Na osnovu člana 8. stav 1. Poslovnika o radu Odbora za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ u 2022. godini, broj: 04-GV-02-1483/21 od 18.11.2021. godine, sazivam

 

ŠESTU SJEDNICU ODBORA ZA DODJELU

„ŠESTOAPRILSKE NAGRADE GRADA SARAJEVA“

 U 2022. GODINI

 

Sjednica Odbora za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ će se održati u Ovalnoj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3, u petak 25.02.2022. godine u 14.00 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2022/02/Zapisnik-o-radu-Pete-sjednice-Odbora-za-dodjelu-Sestoaprilske-nagrade-Grada-Sarajeva-u-2022.-godini-1.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:

Informativni materijal:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2022/02/Odluka-o-priznanjima-i-nagradi-Grada-Sarajeva...pdf


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Nihad Uk

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Uz poziv za sjednicu Odbora dostavlja se i Odluka o priznanjima i nagradama Grada Sarajeva, a Poslovnik o radu Odbora, Odluka o uslovima i načinu dodjele Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva i Javni poziv o uslovima i načinu predlaganja kandidata za dodjelu Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva su dostavljeni uz poziv za Prvu sjednicu Odbora. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je s Predsjedavajućim Odbora.