Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  05.03.2021.14:00
Zapisnik:


Broj: 04-GV-04-215/21

Sarajevo, 04.03.2021. godine

Na osnovu člana 8. stav 1. Poslovnika o radu Odbora za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ u 2021. godini, broj: 04-GV-02-1195-1/20 od 14.12.2020. godine, sazivam

ŠESTU SJEDNICU ODBORA ZA DODJELU

„ŠESTOAPRILSKE NAGRADE GRADA SARAJEVA“

U 2021. GODINI

Sjednica Odbora za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ će se održati u Ovalnoj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3, u petak 05.03.2021. godine u 14.00 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2021/03/Zapisnik-o-radu-Pete-sjednice-Odbora-za-dodjelu-Šestoaprilske-ngrade-Grada-Sarajeva-u-2021.-godini-.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:

Informativni materijal:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2021/03/Odluka-o-uslovima-i-načinu-dodjele-Šestoaprilske-nagrade-Grada-Sarajeva-1.pdf


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Prof. dr. Velija Katica

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Uz poziv za sjednicu, kao informativni materijal, dostavalja se Odluka o uslovima i načinu dodjele „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“(„Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 28/19), Poslovnik o radu Odbora za dodjelu “Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2021. godini i Izvještaj sa Sedme sjednice Odbora za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2020. godini sa primjedbama, prijedlozima i sugestijama na Odluku o uslovima i načinu dodjele “Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” koji je dostavljen Gradonačelniku Grada Sarajeva od strane Odbora, u cilju predlaganja izmjena i dopuna Odluke.
Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je s Predsjedavajućim Odbora.