Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  09.05.2019.10:30
Zapisnik:


Broj: 01/11-05-3505/19

Datum: 07.05.2019. godine

U vezi sa Rješenjem o formiranju Komisije za izradu izmjena i dopuna Statuta Grada Sarajeva ili izradu novog Statuta Grada Sarajeva, broj: 01-05-6001/17 od 24.11.2017. godine, sazivam

ŠESTU SJEDNICU

KOMISIJE ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA STATUTA GRADA SARAJEVA

ILI IZRADU NOVOG STATUTA GRADA SARAJEVA

Sjednica Komisije će se održati u Maloj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3/I, u četvrtak 09.05.2019. godine u 10.30 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2019/05/Službena-zabilješka-o-radu-članova-koji-su-se-odazvali-pozivu-za-Petu-sjednicu-od-06.11.2018.-godine.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela mr. Izmir Hadžiavdić

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je s Predsjedavajućim Komisije.