Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  14.03.2018.14:00
Zapisnik:


Broj: 04-GV-05-319/17

Datum: 09.03.2017. godine

 Na osnovi člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva («Službene novine Kantona Sarajevo», br.: 16/98), sazivam

SEDMU SJEDNICU MANDATNO IMUNITETSKE KOMISIJE

 GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

 Sjednica Komisije će se održati u Maloj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva Ulica H. Kreševljakovića br. 3, u srijedu 14.03.2018.godine u 14.00 sati

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2018/03/Zapisnik-sa-06.-mandatno-imunitetska-11.12.2017..pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Snežana Omukić

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

U prilogu se dostavljaju i materijail pod tačkama od 1. do 2. predloženog dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je s Predsjedavajućom Komisije.