Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  17.11.2021.14:00
Zapisnik:


Broj: 04-GV-04-1440/21

Sarajevo, 11.11.2021. godine

Na osnovu člana 41. Poslovnika Gradskog vijeće Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 28/09, 11/20 i 19/20), sazivam

SEDMU SJEDNICU ODBORA ZA

URBANIZAM I UPOTREBU LOKALNOG ZEMLJIŠTA

GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

Sjednica Odbora za urbanizam i upotrebu lokalnog zemljišta će se održati u Ovalnoj Sali Gradskog vijeće Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3, u srijedu 17.11.2021. godine u 14.00 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2021/11/Zapisnik-o-radu-Seste-sjednice-Odbora-za-urbanizam-i-upotrebu-lokalnog-zemljista.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Aida Koluder-Agić

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Uz poziv za sjednicu dostavlja se materijal pod tačkama od 1. 3. prijedloga dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je sa Predsjedavajućom Odbora.