Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  02.03.2022.15:00
Zapisnik:


Broj: 04-GV-04-352/22

Sarajevo, 28.02.2022. godine

 

Na osnovu člana 8. stav 1. Poslovnika o radu Odbora za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ u 2022. godini, broj: 04-GV-02-1483/21 od 18.11.2021. godine, sazivam

 

SEDMU SJEDNICU ODBORA ZA DODJELU

„ŠESTOAPRILSKE NAGRADE GRADA SARAJEVA“

 U 2022. GODINI

 

Sjednica Odbora za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ će se održati u Ovalnoj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3, u srijedu 02.03.2022. godine u 15.00 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2022/02/Zapisnik-o-radu-Seste-sjednice-Odbora-za-dodjelu-Sestoaprilske-ngrade-Grada-Sarajeva-u-2022.-godini-Amela-korigiran.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Nihad Uk

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Uz poziv za sjednicu dostavlja se materijal pod tačkom 1. prijedloga dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je s Predsjedavajućim Odbora.