Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  26.02.2018.12:00
Zapisnik:


Odbor za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“

Broj: 04-GV-05-269/18

Datum: 23.02.2018. godine

Na osnovu člana 41. stav 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 28/09), sazivam

SEDMU  SJEDNICU ODBORA ZA DODJELU

„ŠESTOAPRILSKE NAGRADE GRADA SARAJEVA“

U 2018. GODINI

Sjednica Odbora za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ u 2018. godini će se održati u Maloj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, Ulica H. Kreševljakovića broj 3/I, u ponedjeljak 26.02.2018. godine u 12.00 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2018/02/Zapisnik-sa-Šeste-sjednice-Odbora-za-dodjelu-Šestoaprilske-nagrade.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Prof. Dr. Velija Katica

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Uz poziv se dostavlja materijali pod tačkama od 1. do 10. predloženog dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je sa predsjedavajućim Odbora.