Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  05.03.2020.08:00
Zapisnik:


Broj: 04-GV-04-284/20

Datum: 27.02.2020. godine

Na osnovu člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva («Službene novine Kantona Sarajevo», broj 28/09), sazivam

SEDMU SJEDNICU KOMISIJE ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

Sjednica Komisije će se održati u Maloj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3, u četvrtak 05.03.2020. godine u 08.00 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2020/02/Zapisnik-o-radu-Šeste-sjednice-Komisije-za-drugostepeno-upravno-rješavanje.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Edita Kalajdžić

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Uz poziv za sjednicu Komisije dostavlja se materijal pod tačkom 1. predloženog dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je sa Predsjedavajućom Komisije.