Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  13.10.2021.11:00
Zapisnik:


Broj: 04-GV-04-1206/21

Datum: 08.10.2021. godine

Na osnovu člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 28/09, 11/20 i 19/20), sazivam

  SEDMU SJEDNICU ETIČKOG VIJEĆA

GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

Sjednica Etičkog vijeća će se održati u Ovalnoj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3, u srijedu 13.10.2021. godine u 11.00 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2021/10/Zapisnik-o-radu-Seste-sjednice-Etickog-vijeca-Gradskog-vijeca-Grada-Sarajeva.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Dzenana Dramalija

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Uz poziv za sjednicu dostavlja su materijal pod tačkom 1. predloženog dnevnog reda. Materijal pod tačkom 2. predloženog dnevnog reda bit će predočen na samoj sjednici Etičkog vijeća. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je s predsjedavajućom Etičkog vijeća.