Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  04.03.2019.15:00
Zapisnik:


Broj: 01-GV-02-285/19

Datum, 28.02.2019. godine

U vezi sa Odlukom Gradskog vijeća o formiranju Organizacionog odbora za pripremu i realizaciju Programa obilježavanja Dana Grada Sarajeva u 2019. godini, („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 54/18), sazivam                                                

PRVU SJEDNICU ORGANIZACIONOG ODBORA

ZA PRIPREMU I REALIZACIJU PROGRAMA OBILJEŽAVANJA

DANA GRADA SARAJEVA U 2019. GODINI

Sjednica Organizacionog odbora će se održati u Maloj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3/1, u ponedjeljak 04.03.2019. godine u 15.00 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2019/02/Zapisnik-o-radu-Konstituirajuće-sjednice-Organizacionog-odbora-za-pripremanje-i-realizaciju-Programa-obilježavanja-Dana-Grada-Sarajeva-u-2019.-godini.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Dr. Igor Gavrić

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Uz poziv za sjednicu dostavlja se materijal pod tačkom 2. predloženog dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je sa Predsjedavajućim Gradskog vijeća.