Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  04.02.2020.13:00
Zapisnik:


Broj: 01-GV-04-181/20

Datum, ­­31.01.2020. godine

U vezi sa Odlukom Gradskog vijeća o formiranju Organizacionog odbora za pripremu i realizaciju Programa obilježavanja Dana Grada Sarajeva u 2020. godini, („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 52/19), sazivam

PRVU SJEDNICU ORGANIZACIONOG ODBORA ZA PRIPREMU I REALIZACIJU PROGRAMA OBILJEŽAVANJA

DANA GRADA SARAJEVA U 2020. GODINI

Sjednica Organizacionog odbora će se održati u Maloj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3, u utorak 04.02.2020. godine u 13.00 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2020/01/Zapisnik-o-radu-Konstituirajuće-sjednice-Odrganizacijonog-odbora.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Dr. Igor Gavrić

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Uz poziv za sjednicu Odbora dostavlja se materijal pod tačkom 2. predloženog dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je s Predsjedavajućim Organizacionog odbora.