Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  09.12.2022.14:00
Zapisnik:


Broj: 04-GV-04-1846/22

Datum: 02.12.2022. godine

 

Na osnovu člana 41. stav 7. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva («Službene novine Kantona Sarajevo», broj: 28/09, 11/20 i 19/20), sazivam

 

KONSTITUIRAJUĆU  SJEDNICU ODBORA ZA DODJELU

„ŠESTOAPRILSKE NAGRADE GRADA SARAJEVA“

U 2023. GODINI

 

Sjednica Odbora za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ će se održati u Ovalnoj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3, u petak 09.12.2022. godine u 14.00 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

te predlaže sljedeći dnevni red:

Informativni materijal:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2022/12/Odluka-o-uslovima-u-nacinu-dodjele-Sestoaprilske-nagrade-Grada-Sarajeva.pdf
https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2022/12/Odluka-o-izmjenama-Odluke-o-uslovima-i-nacniu-dodjele-Sestoaprilske-nagrade-Grada-Sarajeva.pdf


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Jasmin Ademović

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Uz poziv za sjednicu dostavlja se materijal pod tačkama 2, 3, 4. i 5. predloženog dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je sa Predsjedavajućim Gradskog vijeća.
Materijal za tačku 6. će se formirati na sjednici Odbora na osnovu prijedloga koji iznesu članovi Odbora te se očekuje da članovi Odbora dođu sa pripremljenim prijedlozima subjekata kojima će se uputiti Javni poziv.
Uz poziv se dostavlja i Odluka o imenovanju Odbora za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ u 2023. godini ( „Službene novine Kantona Sarajevo “, broj: 44/22).