Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  21.11.2019.15:00
Zapisnik:


Broj: 01-GV-05-1197/19

Datum: 18.11.2019. godine

Na osnovu člana 41. stav 7. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva («Službene novine Kantona Sarajevo», broj 28/09), sazivam

PRVU SJEDNICU ODBORA ZA DODJELU

„ŠESTOAPRILSKE NAGRADE GRADA SARAJEVA“

Sjednica Odbora za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ će se održati u Maloj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica H. Kreševljakovića broj 3, u četvrtak 21.11.2019. godine u 15.00 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

te predlaže sljedeći dnevni red:

Informativni materijal:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2019/11/Odluka-o-uslovima-i-načinu-dodjele-Šestoaprilske-nagrade-Grada-Sarajeva.pdf


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Dr. Igor Gavrić

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Uz poziv za sjednicu dostavlja se materijal pod tačkama 3, 4, 5. i 6. predloženog dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je sa Predsjedavajućim Gradskog vijeća.