Vrsta sjednice: Konstituirajuća
Datum i vrijeme održavanja:  27.12.2017.13:00
Zapisnik:


Broj: 04-GV-05-2024/17

Datum: 22.12.2017. godine

Na osnovu člana 41. stav 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 28/09), sazivam

PRVU SJEDNICU ODBORA ZA DODJELU

„ŠESTOAPRILSKE NAGRADE GRADA SARAJEVA“  U 2018. GODINI

Sjednica Odbora za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ u 2018. godini će se održati u Maloj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, Ulica H. Kreševljakovića broj 3/I, u srijedu 27.12.2017. godine u 13.00 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2017/12/Odluka-o-obrazovanju-Odbora-za-dodjelu-Šestoaprilske-nagrade-Grada-Sarajeva-u-2018.-godini.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:

Informativni materijal:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2017/12/Odluka-o-uslovima-i-načinu-dodjele-Šestoaprilske-nagrade-Grada-Sarajeva-Prečišćeni-tekst.pdf
https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2017/12/Odluka-o-izmjeni-i-dopuni-Odluke-o-uslovima-i-načinu-dodjele-Šestoaprilske-nagradade-Grada-Sarajeva.pdf


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Prof. Dr. Velija Katica

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Uz poziv za sjednicu dostavljaju se materijali pod tačkama od 1. do 5. predloženog dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je sa predsjedavajućim Odbora.