Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  10.05.2021.15:00
Zapisnik:


Broj: 04-GV-04-388/21

Sarajevo, 07.05.2021. godine

Na osnovu člana 41. stav (7) Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 28/09, 11/20 i 19/20), sazivam

PRVU SJEDNICU KOMISIJE ZA ODNOSE S VJERSKIM ZAJEDNICAMA I

CRKVAMA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

Sjednica Komisije za odnose s vjerskim zajednicama i crkvama će se održati u Ovalnoj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3, u ponedjeljak 10.05.2021. godine u 15.00 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Jasmin Ademović

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Uz poziv za sjednicu dostavlja se materijal pod tačkama od 1. i 2. prijedloga dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je Predsjedavajućim Gradskog vijeća.