Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  21.06.2021.14:00
Zapisnik:


Broj: 04-GV-04-675/21

Datum: 17.06.2021. godine                   

Na osnovu člana 41. stav (7) Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 28/09, 11/20 i 19/20), sazivam

PRVU SJEDNICU KOMISIJE ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO

RJEŠAVANJE GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

Sjednica Komisije će se održati u Ovalnoj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3, u ponedjeljak 21.06.2021. godine u 14.00 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Jasmin Ademović

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Uz poziv za sjednicu dostavljaju se materijali pod tačkama od 1, 2. i 3. predloženog dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je s predsjedavajućim Gradskog vijeća.