Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  18.02.2019.14:00
Zapisnik:


Broj: 04-GV-05-227/19
Datum: 15.02.2019. godine

Na osnovu člana 41. stav 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 28/09), sazivam

PETU SJEDNICU ODBORA ZA DODJELU
„ŠESTOAPRILSKE NAGRADE GRADA SARAJEVA“
U 2019. GODINI

Sjednica Odbora za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ u 2019. godini će se održati u Maloj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, Ulica H. Kreševljakovića broj 3/I, u ponedjeljak 18.02.2019. godine u 14.00 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2019/02/Zapisnik-sa-Četvrte-sjednice-Odbora-za-dodjelu-Šestoaprilske-nagrade-1.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Prof. dr. Velija Katica

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Uz poziv se dostavljaju materijali pod tačkama dnevnog reda 1. do 7. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je sa Predsjedavajućim Odbora.