Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  02.03.2021.14:00
Zapisnik:


Broj: 04-GV-04-203/21

Sarajevo, 26.02.2021. godine

Na osnovu člana 8. stav 1. Poslovnika o radu Odbora za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ u 2021. godini, broj: 04-GV-02-1195-1/20 od 14.12.2020. godine, sazivam

PETU SJEDNICU ODBORA ZA DODJELU

„ŠESTOAPRILSKE NAGRADE GRADA SARAJEVA“

U 2021. GODINI

Sjednica Odbora za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ će se održati u Ovalnoj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3, u utorak 02.03.2021. godine u 14.00 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2021/02/Zapisnik-o-radu-Četvrte-sjednice-Odbora-za-dodojelu-Šestoaprilske-nagrade-Grada-Sarajeva-u-2021.-godinu.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Prof. dr. Velija Katica

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je s Predsjedavajućim Odbora.