Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  30.08.2021.12:00
Zapisnik:


Broj: 04-GV-04-903/21

Datum: 25.08.2021. godine

Na osnovu člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 28/09, 11/20 i 19/20), sazivam

         PETU SJEDNICU ETIČKOG VIJEĆA

GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

Sjednica Etičkog vijeća će se održati u Ovalnoj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3, u ponedjeljak 30.08.2021. godine u 12.00 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Dženana Dramalija

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Zapisnik o radu Četvrte sjednice Etičkog vijeća održane 15.07.2021. godine bit će predočen na samoj sjednici Etičkog vijeća. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je s predsjedavajućom Etičkog vijeća.