Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  16.03.2020.15:00
Zapisnik:


Broj: 04-GV-04-418/20

Datum: 13.03.2020. godine

Na osnovu člana 8. stav 1. Poslovnika o radu Odbora za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ u 2020. godini, broj: 04-GV-02-1210-1/19 od 21.11.2019. godine, sazivam

OSMU SJEDNICU ODBORA ZA DODJELU

„ŠESTOAPRILSKE NAGRADE GRADA SARAJEVA“

Sjednica Odbora za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” će se održati u Maloj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica H. Kreševljakovića broj 3, u ponedjeljak 16.03.2020. godine u 15.00 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2020/03/Zapisnik-o-radu-Sedme-sjednice-Odbora-za-dodjelu-Šestoaprilske-nagrade-Grada-Sarajeva-u-2020.-godini-.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Prof.Dr. Velija Katica

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Uz poziv za sjednicu, pod tačkom 1. dnevnog reda, dostavljaju se zaključci sa 37. sjednice Gradskog vijeća Grada Sarajeva, broj:01-GV-02-379-1/20 i broj: 01-GV-02-379-2/20 od 11.03.2020. godine, te materijal pod tačkom 2. dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je s Predsjedavajućim Odbora.