Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  15.03.2018.10:00
Zapisnik:


Broj: 04-GV-05-306.1/18

Datum: 12.03.2018. godine

           Na osnovu člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva («Službene novine Kantona Sarajevo», broj 28/09), sazivam

 OSMU SJEDNICU KOMISIJE ZA LJUDSKA PRAVA I SLOBODE

GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

 Sjednica Komisije će se održati u Maloj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije  Kreševljakovića broj  3,  u četvrtak 15.03.2018. godine u 10.00 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2018/03/Zapisnik-Komisije-za-ljudska-prava-i-slobode-12.03.2018.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Vedran Dodik

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Uz poziv za sjednicu dostavlja se i materijal pod tačkom 1. predloženog dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je s Predsjedavajućim Komisije.