Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  09.05.2018.09:00
Zapisnik:


Broj: 04-GV-05-552/18

Datum: 04.05.2018. godine

Na osnovu člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva («Službene novine Kantona Sarajevo», broj 28/09), sazivam

OSMU SJEDNICU KOMISIJE ZA JEDNAKOPRAVNOST SPOLOVA

GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

Sjednica Komisije za jednakopravnost spolova će se održati u Maloj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3, u srijedu 09.05.2018. godine u 09.00 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2018/05/Zapisnik-o-radu-7.-sjednice-Komisije-za-jednakopravnost-spolova-12.03.2018..pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Vedran Dodik, zamjenik Predsjedavajućeg Komisije

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Uz poziv za sjednicu dostavlja se materijal pod tačkom 1. predloženog dnevnog reda. Važećem Etičkom kodeksu izabranih zvaničnika Grada Sarajeva možete pristupiti putem sljedeće veze - https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2018/01/Etički-kodeks-izabranih-zvaničnika-Grada-Sarajeva.pdf
Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je sa zamjenikom Predsjedavajućeg Komisije.