Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  10.02.2022.15:00
Zapisnik:


Broj: 04-GV-04-217/22

Sarajevo, 07.02.2022. godine                          

Na osnovu člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 28/09, 11/20 i 19/20), sazivam

OSMU SJEDNICU KOMISIJE ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

Sjednica Komisije će se održati u Ovalnoj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3, u četvrtak 10.02.2022. godine u 15.00 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2022/02/Zapisnik-o-radu-Sedme-sjednice-Komisije-za-drugostepeno-upravno-rjesavanje-Gradskog-vijeca.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:

Informativni materijal:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2022/02/Informacija-o-aktivnostima-Grada-Sarajeva-na-izradi-elaborata-koji-su-programirani-za-2022.-godinu.pdf


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Kenan Mamić

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Uz poziv za sjednicu dostavlja se materijal pod tačkom 1. predloženog dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je s predsjedavajućim Komisije.