Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  03.08.2020.11:00
Zapisnik:


Broj: 04-GV-04-779/20

Datum: 28.07.2020. godine                                      

Na osnovu člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 28/09, 11/20 i 19/20), sazivam                 

OSMU SJEDNICU KOMISIJE ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

Sjednica Komisije će se održati u Ovalnoj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3, u ponedjeljak 03.08.2020. godine u 11.00 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2020/07/Zapisnik-o-radu-Sedme-sjednice-Komisije-za-drugostepeno-upravno-rješavanje.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Edita Kalajdžić

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Uz poziv za sjednicu Komisije dostavlja se materijal pod tačkom 1. predloženog dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je sa Predsjedavajućom Komisije.