Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  13.11.2017.13:00
Zapisnik:


Broj: 04-GV-05-1752/17

Datum: 09.11.2017. godine

 

Na osnovu člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva («Službene novine Kantona Sarajevo», broj  28/09), sazivam

  1. SJEDNICU ODBORA ZA URBANIZAM I UPOTREBU LOKALNOG ZEMLJIŠTA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

Sjednica Odbora za urbanizam i upotrebu lokalnog zemljišta će se održati u Maloj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3, u ponedjeljak 13.11.2017. godine u 13:00 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2017/11/zapisnik-sa-sjednice-Odbora-za-urbanizam-23.10.2017..pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Hazim Bahtanovic

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Uz poziv za sjednicu dostavlja se i materijal pod tačkom 1. predloženog dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je s Predsjedavajućim Odbora.