Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  16.10.2017.12:00
Zapisnik:


Broj: 01-05-1598/17

Datum:13.10.2017. godin

 

Na osnovu člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva («Službene novine  Kantona Sarajevo», broj 28/09), sazivam

SJEDNICU ODBORA ZA

INFORMATIKU I TELEMATIKU GRADA SARAJEVA

Sjednica Odbora za informatiku i telematiku će se održati u Maloj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3,  u ponedjeljak 16.10.2017. godine u 12.00 sati.

 

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2017/10/Zapisnik-o-radu-Odbora-za-informatiku-i-telematiku-19.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Ismir Arslanović

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Uz poziv za sjednicu dostavljaju se i materijali pod tačkama od 1. do 5. predloženog dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je s Predsjedavajućim Komisije.