Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  18.10.2017.17:30
Zapisnik:


Broj: 01-05-1619/17

Datum: 16.10.2017. godine

Na osnovu člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva («Službene novine  Kantona Sarajevo», broj 28/09), sazivam

 

SJEDNICU ODBORA ZA

INFORMATIKU I TELEMATIKU GRADA SARAJEVA

Sjednica Odbora za informatiku i telematiku će se održati u Maloj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3,  u srijedu 18.10.2017. godine u 17.30 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2017/10/Zapisnik-o-radu-Odbora-za-informatiku-i-telematiku-16.10.-novi.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Ismir Arslanović

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Uz poziv za sjednicu dostavljaju se i materijali pod tačkama 1. i 2. predloženog dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je s Predsjedavajućim Komisije.