Vrsta sjednice: Nastavak
Datum i vrijeme održavanja:  15.02.2021.14:00
Zapisnik:


Broj: 01-GV-04-130-1/21

Datum: 12.02.2021. godine

Na osnovu člana 41. stav (7) Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 28/09, 11/20 i 19/20), sazivam

NASTAVAK 64. SJEDNICE ADMINISTRATIVNE KOMISIJE

GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

Sjednica Komisije će se održati u Ovalnoj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3, u ponedjeljak 15.02.2021. godine u 14.00 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Dr. Igor Gavrić

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Uz poziv za sjednicu dostavlja se materijal pod tačkom od 1. i 2. prijedloga dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je Predsjedavajućim Gradskog vijeća.

Akti broj 01-GV-04-93-21 od 29.01.2021. godine, broj 01-GV-04-125-21 od 02.02.2021. godine i broj 01-GV-04-46-21 od 20.01.2021. godine, dostavljeni od strane zamjenika gradonačelnika Grada Sarajeva Milana Trivića i sekretara organa uprave Grada Sarajeva.