Vrsta sjednice: Nastavak
Datum i vrijeme održavanja:  02.11.2021.14:00
Zapisnik:


Broj: 04-GV-04-1362-2/21

Sarajevo, 01.11.2021. godine

Na osnovu člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 28/09, 11/20 i 19/20), sazivam

NASTAVAK 15. SJEDNICE KOMISIJE ZA IZBOR I IMENOVANJA

GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

Sjednica Komisije će se održati u Ovalnoj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, Ulica H. Kreševljakovića br. 3, u utorak 02.11.2021. godine u 14.00 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Vedad Deljković, zamjenik Predsjedavajućeg

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je sa zamjenikom Predsjedavajućeg Komisije.