Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  23.10.2017.12:30
Zapisnik:


Broj: 01-05-1650/17

Datum: 19.10.2017. godine 

Na osnovi člana 41. stav 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva («Službene novine Kantona Sarajevo», br.: 16/98), sazivam

SJEDNICU MANDATNO IMUNITETSKE KOMISIJE

 GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

Sjednica Komisije će se održati u Maloj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva Ulica H. Kreševljakovića br. 3, u  ponedjeljak 23.10.2017.godine u 12.30 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2017/10/zapisnik-mandatno-imunitetska-19.10.2017..pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Snežana Omukić

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

U prilogu se dostavljaju i materijali pod tačkama 1. i 2 . predloženog dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je na prošloj sjednici s Predsjedavajućom Komisije.