Vrsta sjednice: Konstituirajuća
Datum i vrijeme održavanja:  24.01.2020.14:00
Zapisnik:


Broj: 01-GV-04-123/20

Datum, 22.01.2020. godine

U vezi sa Odlukom Gradskog vijeća o formiranju Organizacionog odbora za pripremu i realizaciju Programa obilježavanja Dana Grada Sarajeva u 2020. godini, („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 52/19), sazivam

KONSTITUIRAJUĆU SJEDNICU ORGANIZACIONOG ODBORA

ZA PRIPREMU I REALIZACIJU PROGRAMA OBILJEŽAVANJA DANA GRADA SARAJEVA U 2020. GODINI

Sjednica Organizacionog odbora će se održati u Maloj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3, u petak 24.01.2020. godine u 14.00 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

te predlaže sljedeći dnevni red:

Informativni materijal:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2020/01/Odluka-o-formiranju-Organizacionog-odbora-za-pripremu-i-realizaciju-Programa-obilježavanja-Dana-Grada-Sarajeva-u-2020.-godini.pdf


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Dr. Igor Gavrić


Napomena:

Uz poziv za sjednicu Odbora dostavljaju se materijali pod tačkama 1, 3. i 4. predloženog dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je s Predsjedavajućim Organizacionog odbora.