Vrsta sjednice: Konstituirajuća
Datum i vrijeme održavanja:  07.02.2019.15:00
Zapisnik:


Broj: 01-GV-02-160/19
Datum, 06.02.2019. godine

U vezi sa Odlukom Gradskog vijeća o formiranju Organizacionog odbora za pripremu i realizaciju Programa obilježavanja Dana Grada Sarajeva u 2019. godini, („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 54/18), sazivam

 

KONSTITUIRAJUĆU SJEDNICU ORGANIZACIONOG ODBORA
ZA PRIPREMU I REALIZACIJU PROGRAMA OBILJEŽAVANJA
DANA GRADA SARAJEVA U 2019. GODINI

 

Sjednica Organizacionog odbora će se održati u Maloj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3/1, u četvrtak 07.02.2019. godine u 15.00 sati.

 

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

te predlaže sljedeći dnevni red:

Informativni materijal:

http://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2019/02/Odluka-o-formiranju-Organizacionog-odbora-Dan-Grada-Sarajeva-2019.pdf


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Dr. Igor Gavrić

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Uz poziv za sjednicu dostavljaju se materijali pod tačkama 1. i 2. predloženog dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je sa Predsjedavajućim Gradskog vijeća.