Vrsta sjednice: Konstituirajuća
Datum i vrijeme održavanja:  22.02.2018.15:00
Zapisnik:


Broj: 01-GV-02-233/18

Datum, 15.02.2018. godine

 

U vezi sa Odlukom Gradskog vijeća o imenovanju Organizacionog odbora za pripremanje i realizaciju Programa obilježavanja Dana Grada Sarajeva u 2018. godini,  („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 47/17), sazivam

                                                     

KONSTITUIRAJUĆU SJEDNICU ORGANIZACIONOG ODBORA

ZA PRIPREMU I REALIZACIJU PROGRAMA OBILJEŽAVANJA

DANA GRADA SARAJEVA U 2018. GODINI

 

Sjednica Organizacionog odbora će se održati u Maloj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3/1, u četvrtak 22.02.2018. godine u 15.00 sati.

 

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

te predlaže sljedeći dnevni red:

Informativni materijal:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2018/02/Odluka-o-imenovanju-Organizacionog-odbora-za-pripremanje-i-realizaciju-Programa-obilježavanja-Dana-Grada-Sarajeva-u-2018.-godini.pdf


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Dr. Igor Gavrić

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Uz poziv za sjednicu dostavlja se materijal pod tačkom 1. predloženog dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je sa Predsjedavajućim Gradskog vijeća.