Vrsta sjednice: Konstituirajuća
Datum i vrijeme održavanja:  26.02.2018.10:00
Zapisnik:


Broj: 01/04-05-1181/18

Datum: 22.02.2018. godine

U vezi sa Rješenjem o formiranju Komisije za izradu izmjena i dopuna Statuta Grada Sarajeva ili izradu novog Statuta Grada Sarajeva, broj: 01-05-6001/17 od 24.11.2017. godine, sazivam

KONSTITUIRAJUĆU SJEDNICU

KOMISIJE ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA STATUTA GRADA SARAJEVA

ILI IZRADU NOVOG STATUTA GRADA SARAJEVA

Sjednica Komisije će se održati u Maloj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3/I, u ponedjeljak 26.02.2018. godine u 10.00 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

te predlaže sljedeći dnevni red:

Informativni materijal:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2018/02/Rješenje-o-formiranju-Komisije-za-izradu-izmjena-i-dopuna-Statuta-Grada-Sarajeva-ili-izradu-novog-Statuta-Grada-Sarajeva.pdf


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela (predsjedavajući će biti izabran po konstituiranju Komisije)

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Poziv za sjednicu upućuje Gradonačelnik kao osnivač Komisije za izradu izmjena i dopuna Statuta Grada Sarajeva ili izradu novog Statuta Grada Sarajeva.