Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  19.10.2017.15:00
Zapisnik:


Broj: 01-05-1591/17

Datum: 13.10.2017. godine

 

Na osnovu člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva («Službene novine Kantona Sarajevo», broj 28/09), sazivam

 

17. SJEDNICU KOMISIJE ZA STATUT I AKTE

GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

 

Sjednica Komisije će se održati u Maloj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3/I, u četvrtak 19.10.2017. godine u 15.00 sati.

 

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2017/10/Zapisnik-sa-16.-sjednice-Komisije-za-Statut-i-akte-25.09.2017-1.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Mr. Izmir Hadžiavdić


Napomena:

U prilogu se dostavlja Zapisnik o radu 16. sjednice Komisije i materijali pod tačkama od 1. do 22. predloženog dnevnog reda Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je s Predsjedavajućim Komisije.