Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  18.10.2017.12:30
Zapisnik:


Broj: 01-05-1602/17

Datum: 13.10.2017. godine

Na osnovu člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva («Službene novine Kantona Sarajevo», broj 28/09), sazivam

 

SJEDNICU KOMISIJE ZA ODNOSE S VJERSKIM ZAJEDNICAMA I CRKVAMA

GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

 

Sjednica Komisije za odnose s vjerskim zajednicama i crkvama će se održati u Maloj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3, u srijedu 18.10.2017. godine u 12.30 sati.       

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2017/10/Zapisnik-o-radu-Komisije-za-vjerske-zajednice-i-crkve-20.09.2017.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Nurko Čaušević

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

U prilogu se dostavljaju i materijali pod tačkama od 1. do 6. predloženog dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je s Predsjedavajućim Komisije.