Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  17.10.2017.13:30
Zapisnik:


Broj: 01-05-1587/17

Datum: 13.10.2017. godine

Na osnovu člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva («Službene novine Kantona Sarajevo», broj 28/09), sazivam

 

SJEDNICU KOMISIJE ZA IZBOR I IMENOVANJA

GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

 

Sjednica Komisije će se održati u Maloj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3, u utorak 17.10.2017. godine u 13.30 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2017/10/Zapisnik-Komisije-za-izbor-i-imenovanja-održane-12.10.2017..pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Prof. Dr. Velija Katica

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

U prilogu se dostavlja se Zapisnik s prethodne sjednice i materijali pod tačkama od 1. do 6. predloženog dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je s Predsjedavajućim komisije.