Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  17.02.2020.14:00
Zapisnik:


Broj: 01-GV-04-217/20

Datum, ­­14.02.2020. godine

U vezi sa Odlukom Gradskog vijeća o formiranju Organizacionog odbora za pripremu i realizaciju Programa obilježavanja Dana Grada Sarajeva u 2020. godini, („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 52/19), ponovo sazivam

DRUGU SJEDNICU ORGANIZACIONOG ODBORA

ZA PRIPREMU I REALIZACIJU PROGRAMA OBILJEŽAVANJA

DANA GRADA SARAJEVA U 2020. GODINI

 

Sjednica Organizacionog odbora će se održati u Maloj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3, u ponedjeljak 17.02.2020. godine u 14.00 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2020/02/Zapisnik-o-radu-Prve-sjednice-Organizacijonog-odbora-1.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Dr. Igor Gavrić

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Uz poziv za sjednicu Odbora dostavlja se materijal pod tačkom 2. predloženog dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je s Predsjedavajućim Organizacionog odbora.