Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  02.02.2023.15:00
Zapisnik:


Broj: 01-GV-04-171/23

Sarajevo, 30.01.2023. godine

 

Na osnovu člana 41. stav 7. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva («Službene novine Kantona Sarajevo», broj 28/09), sazivam

 

 

DRUGU  SJEDNICU ODBORA ZA DODJELU

„ŠESTOAPRILSKE NAGRADE GRADA SARAJEVA“

U 2023. GODINI

 

Sjednica Odbora za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ će se održati u Ovalnoj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3, u četvrtak  02.02.2023. godine u 15.00 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2023/01/Zapisnik-o-radu-Prve-sjednice-Odbora-za-dodjelu-Sestoaprilske-nagrade-Grada-Sarajeva-u-2023.-godini-sa-prilozima-1.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Adi Škaljić

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je sa predsjedavajućim Odbora.